ລົດເມປັບອາກາດ

   

ເຄື່ອງຍ່ອຍຂອງ TKT-380PB ລົດເມປັບອາກາດຂະບວນການຕິດຕັ້ງຂອງ TKT-380PB ລົດເມປັບອາກາດ TKT, 20ES 20 KW Split Battery ຂັບເຄື່ອນລົດບັນທຸກເຄື່ອງປັບອາກາດ

   

ລົດ TKT 60T Roof Top ເຄື່ອງປັບອາກາດຮ້ອນ! TKT, 20ES ລົດບັນທຸກເຄື່ອງປັບອາກາດລົດເມປັບອາກາດ TKT-120V

   

20 KW Split Battery ຂັບເຄື່ອນລົດບັນທຸກເຄື່ອງປັບອາກາດ TKT-20ER Battery ຍ້ອນຫລັງຄາລົດບັນທຸກເຄື່ອງປັບອາກາດ TKT-400B 40KW Engine Direct ຂັບເຄື່ອນ Roof Top City ລົດເມປັບອາກາດ

 

TKT-40T 4KW ມຸງ Engine Top ຂັບເຄື່ອນລົດບັນທຸກເຄື່ອງປັບອາກາດ TKT-40SD 4.5KW Rooftop Caravan Air Conditioner


WhatsApp Online Chat !